terug naar de startpagina

Swarts-Genealogie

pagina 10

 

UNEKEN(in chronologische volgorde)

63 Unekens van 1500 tot 1811 uit Zuid-Oost Drenthe

 1. Johan Uenijnck, geboren circa 1490, oudst bekende Uneken. Hij werd in 1525 of 1540 vermeld in de Etstoel(datum nog opzoeken)
 2. Lubbert Ynnynghe, geboren circa 1510, vermeld in de Etstoel in 1548. Hij is getrouwd in 1548 met Anna Brummeken Brummerss dochter.
 3. Henrick Ynynge, geboren circa 1525, vermeld in de Etstoel in 1560
 4. Johan Unicken, geboren circa 1565, vermeld in de Etstoel te Anloo op 2 september 1601 in een proces dat Roelof Quast tegen hem had aangespannen(hij moest de kosten betalen) en te Dalerveen op 28 juni 1609 en 9 februari 1612, betaalt op 4 juli 1616 roggepacht aan den predikant van Dalen(hij woont dan in Dalerveen).
 5. Albart Oening, geboren circa 1580, vermeld op 27 juni 1609(Etstoel)
 6. Jacob Unicen, geboren circa 1580, wonende te Dalen, verweerder de "Stapelberch" te Dalen op 12 oktober 1610(Etstoel), scheidcedul is in rechte getoond op 5 april 1611(Etstoel)
 7. Hendrik Uniken, geboren circa 1600, betaalde 6 gulden impost op het gemaal in 1630, vermeld in de meting bouwlanden 1640, het grondschattingsregister van 1642, de estimatie van huizen en hoven van 1645, de aangeving van hooi-, koe- en groenlanden van 1645, de aantekeningen van huizen en hoven van 1646 en in het grondschattingsregister van 1646 te Dalerveen. Ook met zijn broer? vermeld. Hij werd op 16 april 1641 gedaagd door de pachter Krijn Jans. Hij is getrouwd geweest met de weduwe Queest(1656), maar wou haar niet in het openbaar huwen.
 8. Hendrik Uneken de Jonge, geboren circa 1630, overleden vóór 12 november 1663, broer van 10. Hij wordt in 1665 door zijn broer aangeklaagd. Hij was gehuwd met 9
 9. Lubbertjen(Lubbigjen) Uneken, geboren circa 1635, gehuwd met 8.
 10. Harmen(Herms) Uneken, geboren circa 1640, broer van 8, vermeld in het haardstedenregister van 1672 te Dalerveen(betaalt f2,-). In 1665 klaagt hij bij de etstoel (wijlen?) zijn broer Henrick Uneken de Jonge aan. In 1663 en 1664 wordt hij ook genoemd als broer van Henrick.
 11. Geesien Hindrix Uniken, geboren circa 1640, komende van ´t Daelderveen, waarschijnlijk dochter van 7, getrouwd op 14 juni 1668 te Coevorden met Derck Harms, van Daelderveen.
 12. Geert Uneken, geboren circa 1650, vermeld in het haardstedenregister van 1672 te Dalerveen(betaalt f2,.) en in 1691-1695(houdt 2 paarden en betaalt f2,-) en vermeld in het goedschattingsregister te Dalerveen van 1694(f50,-).
 13. Albert Hindrix, geboren circa 1655, overleden tussen 12 november 1663 en 7 juni 1664, zoon van 8 en 9
 14. Pietertien Hindrix, geboren circa 1660, overleden tussen 12 november 1663 en 7 juni 1664, dochter van 8 en 9
 15. Roeleff Unicken, geboren circa 1665, vermeld in het haardstedenregister van 1691-1695 te Dalerveen(houdt 2 paarden en betaalt f2,-) en vermeld in het goedschattingsregister te Dalerveen van 1694(f50,-) en 1695(30-f125,-).
 16. Derck Unicken, geboren circa 1665, vermeld in het haardstedenregister van Dalerveen in 1691(betaalt niets, is een koeter en is arm), 1692 en 1693(is pauper) en 1694 en 1695(om Gods wille) en vermeld in het goedschattingsregister te Dalerveen van 1694 en 1695(pauper).
 17. Claes Uniken, geboren circa 1665, wordt 2 maal vermeld in het haardstedenregister van 1691 te Dalen(betaalt f2,-) en in 1692 en 1693(houdt twee paarden en betaalt f2,-) en wordt vermeld in het goedschattingsregister te Dalen in 1694(f50,-) en 1705(20-f75,-).
 18. Hindrick Unicken, geboren circa 1675, wordt vermeld in het goedschattingsregister van 1705 te Dalerveen(0-f25,-).
 19. Jan Unicken, geboren circa 1675, wordt vermeld in het goedschattingsregister van 1705 te Dalerveen(10-f75,-)
 20. Geesjen Uneken, geboren circa 1700, komende van Dalerveen, gehuwd op 12 juni 1729 te Emmen met Willem Jansen Woeringe
 21. Albert Uneken, geboren circa 1700 overleden voor 1774, samen met 23 vermeld in register van nieuw aangebouwde huizen te Dalerveen in 1742(zij woonden in hetzelfde huis), in 1744 of 1750, in 1747 en in 1760, en in het haardstedenregister van 1742, 1754 en 1764(˝ búir)(betaalt meestal f1,-, maar in 1764 f2,-). Hij was getrouwd met Fenne Santinghe.
 22. Harm Claesen Ùncken, geboren circa 1700, waarschijnlijk zoon van 17, vermeld in het register van nieuw aangebouwde huizen van 1741 en 1742 te Dalen. Vermeld in schultenarchieven te Emmen(29-05-1745).
 23. Hindrik Oenink, geboren circa 1700, overleden vóór 1740, gehuwd met Aaltjen Berents(gehuwd 15-05-1740 met Folker Egberts).
 24. Hindrik Oenink, geboren circa 1705, samen met 21 vermeld in register van nieuw aangebouwde huizen te Dalerveen in 1742(zij woonden in hetzelfde huis), 1744 of 1750, tweemaal in 1747, 1760 en 1761, en in het haardstedenregister van 1742, 1754, 1764(˝ búir) en 1774(1 kuèter)(betaalt meestal f1,-, maar in 1764 f2,-). Gehuwd met 25.
 25. Engel Oenink, geboren circa 1705, vermeld in het haardstedenregister van 1784 als "Weduwe Hendrik Ouniken"(betaalt f1,-). Gehuwd met 24.
 26. Harm(en) Oeneken, geboren circa 1705, huurder van Jan Wenninge te Wagtum(1739), vermeld in het register van nieuw aangebouwde huizen te Dalerveen in 1742, in 1744 of 1750 , in 1747 en in 1756 en in het haardstedenregister van 1742, 1754, 1764(˝ búir) en 1774(˝)(betaalt f2,-). Gehuwd met 27.
 27. Lammichje Oeneken, geboren circa 1705. Gehuwd met 26.
 28. Volker(Fulker) Uneken, geboren circa 1710, vermeld in het haardstedenregister van 1742, 1754, 1764(een kùeter) en 1774(1 kuèter) te Dalerveen(betaalt f1,-) en in het register van nieuw aangebouwde huizen te Dalerveen in 1744 of 1750, 1747 en 1752. Ook vermeld in schultenarchieven op 22-05-1751(van Dalerveen)
 29. Jan Uneken(Oeneken), geboren circa 1715, overleden op 24 februari 1796 te Dalen, vermeld in het haardstedenregister van 1774(1 kuèter, betaalt f1,-), 1784(betaalt f1,-) en 1794(˝ Buer, betaalt f2,-). Gehuwd met 30.
 30. Jantje Oeneken, geboren circa 1720, overleden op 24 februari 1796 te Dalen. Gehuwd met 29.
 31. Albert Uneke, geboren circa 1725. Vermeld in de schultenarchieven te Emmen(29-05-1745 won. Dalen)
 32. Derk Oenink, geboren op 8 februari 1728 te Dalerveen, zoon van 24 & 25 of van 23 & Aaltje Berents.
 33. Jennigje Oeneken, geboren op 22 april 1729 te Dalen, dochter van 21 & Fenne Santinghe.
 34. Aaltje Ouneken, geboren op 3 mei 1731 te Dalerveen, dochter van 26 & 27, gehuwd op 5 juni 1763 te Dalen met Jan Berents.
 35. Marrigje Oeneken, geboren op 16 november 1731 te Dalerveen, dochter van 21 & Fenne Santinghe.
 36. Luicas Uneken, geboren op 23 februari 1734 te Dalerveen, zoon van 26 & 27, overleden op 24 maart 1795 te Dalen.
 37. Jantje Folker Ounken(Uneken), geboren circa 1735, wonende op Dalerveen, gehuwd met Hindrik (Jans) Windel(Jan Hendrik Wendel)(hieruit o.a. Folker 1776/1777), dochter van 28.
 38. Hindrik Oenink, geboren op 15 april 1736 te Dalerveen, zoon van 24 & 25, overleden op 17 augustus 1802 te Dalen(betaler van begrafenis; diaconieregisters). Hij is getrouwd op 16 mei 1762 te Coevorden met Grietje Reinders Meijers. Grasvellige boedel 05-12-1783. Getuige op 28-11-1780.
 39. Hindrik Oenink, geboren op 3 juni 1736 te Dalerveen, zoon van 23 & Aaltje Berents.
 40. Hindrikje Oeneken, geboren op 7 april 1738 te Dalerveen, zoon van 21 & Fenne Santinghe
 41. Harmtje Oenink, geboren op 8 maart 1739 te Dalerveen, dochter van 24 & 25.
 42. Roelof Ouneken, geboren op 4 oktober 1739 te Wagtum, zoon van 29 & 30, gehuwd op 27 maart 1761 te Dalen met Grietje Freriks(wed. Albert Hindriks)
 43. Lubbegijn Uneken, geboren op 15 april 1742 te Dalerveen, dochter van 21 & Fenne Santinghe. Zij is gehuwd met Harm Rabbers(geboren op 10 mei 1750 te Emmen). Onjuist is de interpretatie dat Harm Rabbers een lid van de Uneken-familie is.
 44. Harm Janse Ouncken, geboren op 9 december 1742 op Evert Hovinge’s plaats, Kamp, zoon van 29 & 30, gehuwd op 12 december 1762 te Dalen met Fennigje Gerrits Holselo. Zij woonden ook in Zweeloo.
 45. Lucas Uneken, geboren op 11 oktober 1744 te Dalerveen, zoon van 26 & 27, overleden op 2 februari 1807 te Dalen, vermeld in het haardstedenregister van 1784(betaalt f2,-) en 1794(˝ Buer, betaalt f2,-)
 46. Willem Oeneken, geboren op 16 mei 1745 te Veenhuisen, zoon van 29 & 30.
 47. Aaltje Oeneken, geboren op 5 november 1747 te Veenhuisen, dochter van 29 & 30.
 48. Jan Uneken, geboren circa 1750, weduwnaar op Dalerveen, gehuwd op 28 mei 1798 te Dalen met 49.
 49. Lubbegien Gerrits (Uneken), geboren circa 1750 in het Dalerveen, verlatene huisvrouw van Jan Harms Haken(gehuwd 21 juni 1772 te Emmen), gehuwd op 28 mei 1798 te Dalen met 48. Mogelijk heeft zij haar achternaam aan haar tweede man te danken en is zij verder geen lid van de Unekenfamilie.
 50. Harmtje Ouneken, geboren op 3 april 1764 te Dalerveen, dochter van 38 & Grietje Reinders.
 51. Reinder Uneken, geboren op 22 december 1765 te Dalerveen, zoon van 38 en Grietje Reinders, overleden op 5 maart 1812 te Dalerveen, arbeider te Dalen, vermeld in het haardstedenregister van 1794(een keuter, betaalt f1,-). Gehuwd op 16 mei 1788 te Dalerveen met Aaltje Harms.
 52. Engeltje Ouneken, geboren op 19 februari 1768 te Dalerveen, dochter van 38 & Grietje Reinders.
 53. Geertien Uneken, geboren op 17 april 1770 te Dalen(of 16 maart 1771), dochter van 35 & Grietje Reinders, overleden op 4 februari 1848 te Gees. Zij woonde in Wachtum en was getrouwd met Albert Willems Nijenbandring
 54. Harm Uneken, geboren circa 1770, zoon van 44, overleden na 1807.
 55. Hindrik Ouneken(Uneken), geboren op 24 juli 1774 te Dalerveen, zoon van 38 & Grietje Reinders. Hij was gehuwd met Geesje Mulder.
 56. Jantien Harms, geboren op 15 januari 1775 te Zweeloo, dochter van 44 en Fennigje Gerrits, gehuwd(1) vóór 1811 met Jan Wolters(+vóór 1811), gehuwd(2) op 24 maart 1811 met Harm Harms.
 57. Jantien Uniken, geboren circa 1780, gehuwd met Berend Geerts. Zij woonden in Wachtum(1811).
 58. Grietje Uneken, geboren op 15 februari 1789 te Dalen, zoon van 51 & Aaltje Harms. Zij is gehuwd met Lambert Meijer(hieruit o.a. Reinerus in 1812 en Reiner in 1814)
 59. Hindrik Uneken, geboren op 9 juni 1791 te Dalerveen(gedoopt 12 juni), overleden vóór 1795, zoon van 51 & Aaltje Harms.
 60. Zwaantje Uneken, geboren op 9 juni 1791 te Dalerveen(gedoopt 12 juni), dochter van 51 & Aaltje Harms.
 61. Hindrik Uneken, geboren op 20 juli 1795 te Dalen, zoon van 51 & Aaltje Harms, overleden op 3 november 1881 te Dalen. Hij is gehuwd op 14 april 1822 te Dalen met Grietien Gossen, geboren op 25 januari 1797 te Coevorden, dochter van Harm Gossen en Geertien Geers.
 62. Harmina Uniken, geboren op 15 maart 1799 te Dalen(gedoopt 24 maart), dochter van 51 & Aaltje Harms, overleden op 14 juli 1854 te Dalen. Zij is gehuwd op 14 augustus 1819 te Hoogeveen met Albert Harms Thijs.
 63. Johannes Uneken, geboren op 28 september 1811 te Dalen, zoon van 55 en Geesje Mulder.

 

Omdat dit een html-bestand is zijn de noten helaas niet beschikbaar op internet. Wilt u meer informatie over een bepaald persoon? Stuur dan even een mailtje naar draswarts@hotmail.com en ik stuur, indien aanwezig, extra informatie op.

 

 

Copyright Dorian Swarts, 2002-2004