Genealogie van Jan JOHANNES


I.1    Jan JOHANNES, varensgezel op het Vliet, geboren circa 1735 te Leeuwarden, overleden 1798? na 1788, -07-08-1766: Jan Johannes en Sytske Ruurds, echtelieden op de Oldegalileën buiten Leeuwarden, lenen f225,-. Stellen als onderpand hun huisraad en persoon.
-08-08-1766: lid geworden van het Grootschippersgilde te Leeuwarden
-10-08-1766: betaalt 7 goudguldens voor het burgerrecht van de stad Leeuwarden, voor zichzelf en voor zijn zoon Johannis Jans.
-25-09-1768: Jan Johannes, schipper, en Sytske Ruurds, echtelieden op de Olde Galileen buiten Leeuwarden kopen een kofschip voor de prijs va 500 karolus guldens. Het schip is lang 60 voet, wijd 12. voetm hol . voet, met seil, teil, wast, gewicht, ankers en touwen en wat daar meer toebehoort.
Ondertrouwd op 18-06-1762 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 18-07-1762 te Leeuwarden (Gal. kerk, oldegal) met Sytske RUURDS, 23 jaar oud, gedoopt op 05-04-1739 te Leeuwarden, overleden op 15-02-1783 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, -baargeld 20-03-1783, dochter van Ruirdt MARTENS en Antje FOKKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jans SWARTS (zie II.1).
   2.  Ruurd Jans SWARTS (zie II.3).
   3.  Dirk JANS (zie II.5).
   4.  Fokke Jans SWARTS (zie II.7).
   5.  Jacobje (Japikje) Jans SWART, geboren op 28-01-1779 te Leeuwarden, gedoopt op 21-02-1779 te Leeuwarden, -14-02-1803: wordt moeder van Sytske waarvan zij zegt dat Dirk Lubach(geh. 01-09-1805 Atje la Haise) de vader is. Doop op 09-03-1803 in de Jacobinerkerk.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 19-07-1807 te Leeuwarden (Galileërkerk) met Oene JOSEPHS, 36 jaar oud, gedoopt op 12-12-1770 te Leeuwarden, x(1) Gertje Jacobs
-zv Joseph Oenes & Dirkje Haijes.
   6.  Sytske Johannes SWARTS, geboren op 23-02-1783 te Leeuwarden, gedoopt op 03-02-1783 te Leeuwarden, moeder overleden.

 
II.1    Johannes Jans SWARTS, laboureur(1811), arbeider(1825), koopmansbediende(1840), gedoopt op 27-11-1763 te Leeuwarden, overleden op 27-07-1846 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan JOHANNES (zie I.1) en Sytske RUURDS.
Ondertrouwd op 19-09-1788 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 15-10-1788 te Leeuwarden (Gal.kerk) met Doetie Andries (SANDSTRA), 23 jaar oud, geboren te Leeuwarden, gedoopt op 16-12-1764 te Leeuwarden, overleden op 12-10-1831 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, -dv Andries Jacobs & Ybeltje Jelles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytske, geboren op 11-01-1789 te Leeuwarden, gedoopt op 08-02-1789 te Leeuwarden, overleden op 13-11-1847 te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd.
   2.  Ybeltie, geboren op 20-10-1790 te Leeuwarden, gedoopt op 28-11-1790 te Leeuwarden, overleden op 09-01-1859 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, "op het onverwachts bezweken voor de kracht eener hevige ongesteldheid van slechts weinige uren".
   3.  Grietie JOHANNES, geboren op 20-11-1792 te Leeuwarden, gedoopt op 16-12-1792 te Leeuwarden, overleden op 14-12-1793 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd, waarschijnlijk.
   4.  Grietie JOHANNES, geboren op 05-04-1794 te Leeuwarden, gedoopt op 27-04-1794 te Leeuwarden, overleden op 04-11-1806 te Leeuwarden op 12-jarige leeftijd.
   5.  Andries Johannes (zie III.5).
   6.  Jantie, geboren op 06-01-1799 te Leeuwarden, gedoopt op 10-02-1799 te Leeuwarden, overleden op 05-09-1840 te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-05-1820 te Leeuwarden met Tiete Foppes HUIZINGA, 19 jaar oud, geboren op 20-09-1800, -zv Foppe Epkes Huizinga(koopman te Hallum) & Grietje Tjallings Akkerhof.
   7.  Antie Johannes, geboren op 04-01-1802 te Leeuwarden, gedoopt op 31-01-1802 te Leeuwarden, overleden op 08-09-1861 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-12-1838 te Leeuwarden met Pieter van ZURK, kamerbehanger, geboren 1816 te Haarlem, -zv Martinus van Zurk(behanger) & Maria Kruijer.
   8.  Jacobje Johannes, geboren op 09-04-1804 te Leeuwarden, gedoopt op 29-04-1804 te Leeuwarden, overleden op 20-08-1837 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-11-1836 met Pieter van ZURK, kamerbehanger, geboren 1816 te Haarlem, -zv Martinus van Zurk(behanger) & Maria Kruijer.
   9.  Jan, arbeider, graanhandelaar, geboren op 20-04-1808 te Leeuwarden, gedoopt op 15-05-1808 te Leeuwarden, overleden op 26-04-1872 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.

 
II.3    Ruurd Jans SWARTS, ouvrier(1811), gedoopt op 16-11-1766 te Leeuwarden, overleden op 06-02-1818 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, -belijdenis 10-12-1802 Leeuwarden, zoon van Jan JOHANNES (zie I.1) en Sytske RUURDS.
Ondertrouwd op 23-10-1795 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 08-11-1795 te Leeuwarden (Gal.kerk) met Antje Willems ROOS, 27 jaar oud, naaister, geboren op 16-10-1768 te Leeuwarden, overleden op 19-10-1836 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, -dv Willem Sixtus Roos(e) & Jeltje Sipkes Sinning.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeltie RUURDS, geboren op 31-12-1796 te Leeuwarden, gedoopt op 22-01-1797 te Leeuwarden, overleden op 03-08-1798 op 1-jarige leeftijd, waarschijnlijk.
   2.  Jan Ruurds (zie III.14).
   3.  Willem Sixtus Ruurds (zie III.16).
   4.  Sytse RUURDS, geboren op 01-04-1804 te Leeuwarden, gedoopt op 15-04-1804 te Leeuwarden, overleden op 17-05-1804 te Leeuwarden, 46 dagen oud, waarschijnlijk.
   5.  Hans Jacob Ruurds ZWART, geboren op 17-06-1805 te Leeuwarden, gedoopt op 03-07-1805 te Leeuwarden, overleden op 09-11-1811 te Leeuwarden op 6-jarige leeftijd.
   6.  RUURDS, geboren op 24-03-1807 te Leeuwarden, overleden op 08-04-1807 te Leeuwarden, 15 dagen oud, 13 dagen oud.
   7.  Jeltje RUURDS, geboren op 14-03-1811 te Leeuwarden, gedoopt op 25-03-1811 te Leeuwarden, -1838-1854: vrijwel onafgebroken in Gesticht Veenhuizen, daarna spoorloos.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1837 te Leeuwarden met Johannes SUUT, 26 jaar oud, timmermansknecht, geboren op 24-05-1810 te Leeuwarden, zv Jetse Suut & Catharina Driesten. De vader is gedetineerd in het huis van seclusie en tuchtiging te Leeuwarden.

 
II.5    Dirk JANS, geboren te .t Vliet, gedoopt op 17-02-1771 te Leeuwarden, overleden op 07-02-1808 te (niet Leeuwarden) op 36-jarige leeftijd, of 08-02, zoon van Jan JOHANNES (zie I.1) en Sytske RUURDS.
Ondertrouwd op 03-01-1794 te Leeuwarden, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1794 te Leeuwarden met Elisabeth EBBES, 23 jaar oud, arbeidster, geboren te op .t Vliet, gedoopt op 06-05-1770 te Leeuwarden, overleden op 28-12-1844 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dv Ebbe Jacobs & Grietje Hanses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DIRKS, geboren op 17-05-1794 te Leeuwarden, gedoopt op 08-06-1794 te Leeuwarden, overleden voor 1796.
   2.  Jan Dirks SWARTS (zie III.24).
   3.  Grietje DIRKS, geboren op 23-04-1798 te Leeuwarden, gedoopt op 13-05-1798 te Leeuwarden.
   4.  Egbert (Ebbe) Dirks SWARTS (zie III.28).
   5.  Sytske Dirks SWARTS, geboren op 05-04-1802 te Leeuwarden, gedoopt op 25-04-1802 te Leeuwarden, overleden op 27-01-1887 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
   6.  Jacobje Jans SWARTS, geboren op 11-02-1804 te Leeuwarden, gedoopt op 04-03-1804 te Leeuwarden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-05-1834 te Leeuwarden met Gerben Martens HOEKSTRA.
   7.  Johannes Dirks SWARTS (zie III.33).

 
II.7    Fokke Jans SWARTS, ouvrier(1811), sjouwer(1815), geboren op 14-01-1775 te Leeuwarden, gedoopt (NH) op 08-02-1775 te Leeuwarden, overleden op 20-05-1818 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, aangegeven door Johannes Jans Swarts & Johannes Ruurds Swart, zoon van Jan JOHANNES (zie I.1) en Sytske RUURDS.
Ondertrouwd op 13-01-1809 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 21-09-1809 te Leeuwarden (Gal. kerk) met Elisabeth EBBES, 39 jaar oud, arbeidster, geboren te op .t Vliet, gedoopt op 06-05-1770 te Leeuwarden, overleden op 28-12-1844 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dv Ebbe Jacobs & Grietje Hanses.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Fokkes (zie III.35).

 
III.5    Andries Johannes SWARTS, sjouwerman, geboren op 27-09-1796 te Leeuwarden, gedoopt op 16-10-1796 te Leeuwarden, overleden op 15-02-1876 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jans SWARTS (zie II.1) en Doetie Andries (SANDSTRA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1820 te Leeuwarden met Trijntje Fredriks HELFRICH, dienstmaagd, geboren 1795/1796, dv Frederik Jacob Helferich, schoenmaker, & Swopke Dirks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doetje SWART(s), geboren op 16-05-1822 te Leeuwarden, overleden op 26-10-1867 te Leeuwarden op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1854 te Leeuwarden met Durk van VLIET.
   2.  Frederik (zie IV.3).
   3.  Sytske, geboren op 25-01-1827 te Leeuwarden, overleden op 08-09-1827 te Leeuwarden, 226 dagen oud.
   4.  Sijtske, geboren op 03-12-1829 te Leeuwarden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-03-1852 te Leeuwarden met Antoon de LANG, 22 jaar oud, blikslager, geboren op 09-02-1830, -zv Jan de Lang & Korneliske Wopkes Sipkema.
   5.  Swobkje, naaister, geboren op 06-02-1836 te Leeuwarden, overleden op 22-02-1875 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  IJbeltje, geboren op 15-01-1839 te Leeuwarden, overleden op 12-01-1902 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 18-11-1876 te Leeuwarden, -voorkind van IJbeltje, Andries Swarts(24-06-1871) wordt bij het huwelijk door Ids IJssels erkend. Echtgenoot is Ids IJSSELS, 29 jaar oud, brood- en koekbakker, arbeider, geboren op 16-02-1847 te Leeuwarden, -zv Wilhelmus IJssels & Antje Valk.

 
III.14    Jan Ruurds SWARTS, kamerbehanger, geboren op 24-02-1799 te Leeuwarden, gedoopt op 10-03-1799 te Leeuwarden, overleden op 30-03-1851 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd, zoon van Ruurd Jans SWARTS (zie II.3) en Antje Willems ROOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1822 te Leeuwarden met Harmina van GELDEREN, 26 jaar oud, geboren op 15-12-1795 te Leeuwarden, overleden op 29-09-1888 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, -dv IJnse Feikes van Gelderen(zilversmidsknecht) & Sophia van der Heide.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Sophia, geboren op 26-05-1821 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-06-1848 te Leeuwarden met Hendrik BEKKER, arbeider, zv Hendrik Bekker & Aaltje Maurits.
   2.  Ruurdje, geboren op 13-01-1823 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 21-09-1853 te Leeuwarden, gescheiden verm. Echtgenoot is Roelof BOONSTRA, geboren 1810/1811 te Leeuwarden, overleden 1853-1861.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 25-08-1861 te Leeuwarden met Jetze DEINEMA, geboren 1825/1826 te Leeuwarden, overleden ná 1866, -verhuizen naar...
   3.  Ynse (zie IV.16).
   4.  Willem Sixtus, geboren op 24-06-1826 te Leeuwarden, overleden op 24-10-1827 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   5.  Willem Sixtus, geboren op 19-06-1828 te Leeuwarden, overleden op 26-10-1829 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   6.  Willem Sixtus (zie IV.20).
   7.  Elisabeth, wasvrouw, geboren op 09-06-1832 te Leeuwarden.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 26-04-1883 te Amsterdam met Johannes ABELSMA, goudsmid, -weduwnaar
-zv Johannes Abelsma & Johanna Slanerof (Slauerof ??).
   8.  Jeltje, geboren op 23-06-1834 te Leeuwarden, -vertrokken naar Amsterdam.
   9.  Ruurd Jans (zie IV.26).
   10.  Gerard, geboren op 09-06-1838 te Leeuwarden, overleden op 21-11-1839 te Leeuwarden op 1-jarige leeftijd.
   11.  Sophia Harmina, geboren op 10-05-1842 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1869 te Leeuwarden met Dirk de LANG, postiljon, geboren 1841/1842 te Vrouwenparochie, overleden op 12-03-1876 te Leeuwarden, zv Jan Martens de Lang & Evertje Driks Dekking.

 
III.16    Willem Sixtus Ruurds SWARTS, metselaar, justitiedienaar(±1833-1838), arbeider, geboren op 18-04-1801 te Leeuwarden, gedoopt op 29-04-1801 te Leeuwarden, overleden op 31-08-1864 te Veenhuizen op 63-jarige leeftijd, -belijdenis 03-12-1826
-hij verlaat rond 1850 zijn gezin
-1853-1858: verblijft in Amsterdam, daarna terug naar Leeuwarden
-hij woont bij hospita.s en in logementen. Raakt aan lager wal.
-05-10-1863: opzending vanuit Zwolle naar Gesticht Veenhuizen, waarschijnlijk wegens landloperij. Zoon van Ruurd Jans SWARTS (zie II.3) en Antje Willems ROOS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1826 te Leeuwarden met Martha Oeges KLOOSTERMAN, 19 jaar oud, geboren op 12-12-1806, overleden op 04-11-1869 op 62-jarige leeftijd, -dv Oege Jans Kloosterman & Antje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruurd, bij de nationale militie(vanaf 05-08-1842) 8e Reg. Inf., korporaal, geboren op 21-02-1827 te Leeuwarden, overleden ná 1852, -1852: verricht broederdienst voor zijn broer Oege Jans
-verder is hij spoorloos.
   2.  Antje, geboren op 18-11-1828 te Leeuwarden, overleden voor 1836.
   3.  Jeltje, geboren op 24-12-1830 te Leeuwarden.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-05-1872 te Leeuwarden, -Cornelis Pieter Swarts(*28-10-1862 Leeuwarden) wordt bij dit huwelijk door Anne Jacob Stocker erkend met Anne Jacob STOCKER, 42 jaar oud, geboren op 25-10-1829 te Leeuwarden.
   4.  Oege Jans (zie IV.35).
   5.  Antje, geboren op 12-01-1836 te Leeuwarden, overleden op 14-02-1908 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, -01-11-1862 van Deinum naar Leeuwarden.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-05-1870 te Leeuwarden met Drewes BAKEMA, 25 jaar oud, beroepsmilitair, zeepziedersknecht, politiedienaar der 2e klasse en opasser in Leeuwarden, geboren op 04-05-1845 te Eenrum, overleden op 15-03-1906 te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, -zv Jacob Drewes Bakema & Berendina Henderikus Trap.
   6.  Engelbertus (zie IV.39).
   7.  Pieter (zie IV.41).

 
III.24    Jan Dirks SWARTS, geboren op 26-05-1796 te Leeuwarden, gedoopt op 12-06-1796 te Leeuwarden, zoon van Dirk JANS (zie II.5) en Elisabeth EBBES.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 09-05-1819 te Leeuwarden met Cornelia van DUYSEN, dienstmaagd, geboren circa 1785, overleden op 13-06-1865 te Leeuwarden, -dv Cornelis Willems van Duissen(koopman) & Trijntje Tijmens
x(1) Jan Kopper de Poe.
Gehuwd (2) op 71-jarige leeftijd op 01-12-1867 te Leeuwarden met Zwaantje van der WAL, 67 jaar oud, gedoopt op 31-08-1800 te Leek, overleden op 25-01-1878 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth, geboren op 23-09-1820 te Leeuwarden, overleden op 25-07-1901 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1845 te Leeuwarden met Albert SOETING, timmerman, -zv Eelke Soeting & Hendrika Harmens.
   2.  Trijntje, geboren op 24-02-1827 te Leeuwarden, overleden op 28-02-1827 te Leeuwarden, 4 dagen oud.
   3.  Trijntje, geboren op 04-11-1828 te Leeuwarden, overleden op 20-08-1867 te Leeuwarden op 38-jarige leeftijd.

 
III.28    Egbert (Ebbe) Dirks SWARTS, kuiper, olieslagersknecht, bediende bij een broodfabriek, broodventer, geboren op 07-12-1799 te Leeuwarden, gedoopt op 12-01-1810 te Leeuwarden, overleden op 02-01-1886 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, zoon van Dirk JANS (zie II.5) en Elisabeth EBBES.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-09-1828 te Leeuwarden met Antje Bouwes TEYES, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 01-07-1802 te Leeuwarden, -dv Bouwe Teijes(potschipper, verdronken in een sloot 23-12-1820) & Engeltje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op 02-07-1829 te Leeuwarden, overleden op 04-10-1905 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1855 te Leeuwarden met Abe Harmens DIJKSTRA.
   2.  Elizabeth, geboren 1831/1832 te Kollum, overleden op 08-12-1908 te Leeuwarden.
   3.  Ruurdje, geboren op 25-05-1837 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-06-1864 te Leeuwarden met Auke KUIPERS, broodbakker, geboren 1841 te Warga, overleden op 13-12-1875 te Leeuwarden.
   4.  Bouwdina, geboren op 05-07-1840 te Leeuwarden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-11-1869 te Leeuwarden met Gerben YPMA, houtzaagmolenknecht.
   5.  Dirk Ebbes (zie IV.54).
   6.  Geboren op 18-05-1844 te Leeuwarden, overleden op 18-05-1844 te Leeuwarden.

 
III.33    Johannes Dirks SWARTS, olieslagersknecht, geboren op 08-12-1805 te Leeuwarden, gedoopt op 29-12-1805 te Leeuwarden, overleden op 15-06-1853 te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd, zoon van Dirk JANS (zie II.5) en Elisabeth EBBES.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-11-1837 te Leeuwarderadeel met Hiltje Itsens MOLENAAR, geboren 1802/1803 te Huizum, overleden op 19-09-1854 te Leeuwarden, -dv Itzen Molenaar & Baukje Klazes Plantinga.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, geboren op 06-11-1837 te Leeuwarden, overleden op 27-12-1920 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd. Moeder = Gerritje Molenaar?
   2.  Baukje, geboren op 24-03-1839 te Leeuwarden.
   3.  Jan Johannes, geboren op 18-06-1840 te Leeuwarden.
   4.  Ytzen (zie IV.60).

 
III.35    Dirk Fokkes SWARTS, scheepstimmerman(1872), geboren op 02-11-1810 te Leeuwarden, gedoopt op 25-11-1810 te Leeuwarden, overleden op 10-06-1894 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, zoon van Fokke Jans SWARTS (zie II.7) en Elisabeth EBBES.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-10-1839 te Leeuwarden met Trijntje PEL, 25 jaar oud, geboren op 18-12-1813 te Leeuwarden, overleden op 24-06-1875 op 61-jarige leeftijd, -dv Siebren Pieters Pel(beurtschipper te Leeuwarden) & Martje Geerts van der Werf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje, geboren op 29-06-1840 te Leeuwarden, overleden op 06-01-1923 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Leeuwarden met Petrus de VRIES, 27 jaar oud, smidsknecht, geboren op 28-06-1837 te Leeuwarden, overleden op 09-10-1887 te Leeuwarden op 50-jarige leeftijd, -zv Jan de Vries(timmerman) & Doetje Hendriks van der Heide.
   2.  Fokke, boekdrukker, geboren op 10-05-1843 te Leeuwarden, overleden op 15-09-1865 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Elisabeth, geboren op 20-04-1846 te Leeuwarden, overleden op 04-09-1912 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.

 
IV.3    Frederik SWARTS, arbeider, korenfaktor, beeldhouwer(1843), geboren op 10-06-1824 te Leeuwarden, overleden op 07-04-1905 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, -belijdenis 21-02-1844 Leeuwarden, zoon van Andries Johannes SWARTS (zie III.5) en Trijntje Fredriks HELFRICH.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1850 te Leeuwarden met Anna van der STEEG, geboren 1825/1826, dv Christiaan van der Steeg(wieldraaier) & Hendrikje Eppens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (zie V.1).
   2.  Christiaan (zie V.3).
   3.  Trijntje, geboren op 21-12-1854 te Leeuwarden, overleden op 04-01-1937 om 09:00 uur te Den Haag op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-09-1880 te Leeuwarden met Tjeerd LOOT, zonder beroep, geboren 1855/1856 te Leeuwarden, overleden voor 1937, -zv Marten Jans Loot(timmerman) & Aaltje de Vries.
   4.  Hendrikje, geboren op 08-10-1856 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1881 te Leeuwarden met Cornelis CASTELEIN, onderwijzer, geboren 1855/1856, -zv Melle Castelein & Froukje Schuurman.
   5.  Johannes (zie V.9).
   6.  Sytse Adolf, schrijver bij de Staats Spoorwegen, congierge, assuradeur, geboren op 14-09-1866 te Leeuwarden, overleden op 21-05-1948 te Zeist op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1926 met Trijntje Klazes ZONNEVELD, geboren op 23-09-1869 te Utingeradeel, overleden op 22-04-1926 te Dantumadeel op 56-jarige leeftijd, -dv Klaas Minnes Zonneveld & Hinke Willems Balsma.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 29-09-1927 te Driebergen met Maria SCHADÉE, 46 jaar oud, geboren op 20-07-1881 te Utrecht.

 
IV.16    Ynse SWARTS, kamerbehanger, geboren op 17-09-1824 te Leeuwarden, overleden op 03-01-1856 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd, -Hij had een eigen behangerszaak en moest eens in de stromende regen lopend naar een veraf wonende klant, waarna hij zwaar ziek werd en overleed aan de vliegende tering. De behangerszaak werd voortgezet door zijn broer Willem Sixtus. Zoon van Jan Ruurds SWARTS (zie III.14) en Harmina van GELDEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1847 te Leeuwarden met Hinke SUURLAND, 25 jaar oud, geboren op 19-02-1822 te Leeuwarden, overleden op 05-03-1860 te Hoorn op 38-jarige leeftijd. Na hun overlijden werden alle kinderen ondergebracht in het Weeshuis van Leeuwarden. dv Oene Suurland(turfmeter) & Sijke Nijdam
x(2)(22-11-1857) Andries Jochems Terquin, schrijver bij de gevangenis te Leeuwarden en later Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Ruurd (zie V.14).
   2.  Oene (zie V.16).
   3.  Wilhelmina, geboren op 07-09-1851 te Leeuwarden, overleden op 03-12-1877 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-08-1875 te Leeuwarden, -leerden elkaar kennen in het weeshuis met Sijtze VLIETSTRA, kastenmaker, zv Auke Vlietstra & Hendrika Norbruis.
   4.  Sijke, geboren op 20-11-1853 te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-12-1879 te Leeuwarden, -leerden elkaar kennen in het weeshuis met Anne VLIETSTRA, meubelmakersknecht, -zv Auke Vlietstra & Hendrika Norbruis
-naar Amsterdam vertrokken.

 
IV.20    Willem Sixtus SWARTS, behanger, geboren op 24-12-1830 te Leeuwarden, overleden op 22-10-1919 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd, zoon van Jan Ruurds SWARTS (zie III.14) en Harmina van GELDEREN.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 08-12-1860 te Leeuwarden met Minke ALBERDA, geboren 1825/1826 te Leeuwarden, overleden op 24-12-1868 te Leeuwarden, -weduwe van Berend Berger.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 18-06-1870 te Leeuwarden met Fokje SOETING, geboren 1834/1835 te Leeuwarden, overleden op 25-02-1911 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Ruurd, geboren op 06-09-1861 te Leeuwarden, overleden op 08-02-1862 te Leeuwarden, 155 dagen oud.
   2.  Antoni Johannes, geboren op 06-09-1861 te Leeuwarden, overleden op 08-02-1862 te Leeuwarden, 155 dagen oud.
   3.  Jan Ruurd (zie V.25).
   4.  Maria, geboren op 18-04-1864 te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Eelkje Hendrika, geboren op 15-02-1872 te Leeuwarden, overleden op 04-08-1872 te Leeuwarden, 171 dagen oud.

 
IV.26    Ruurd Jans SWARTS, kleermaker, geboren op 18-04-1836 te Leeuwarden, overleden op 17-03-1919 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, -vertrokken naar Amsterdam, zoon van Jan Ruurds SWARTS (zie III.14) en Harmina van GELDEREN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-12-1862 te Amsterdam met Johanna Berendina EHRLICHER, 20 jaar oud, geboren op 05-01-1842 te Amsterdam, overleden op 19-08-1915 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, -dv Johan Pieter Ehrlicher & Berendina Lammers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren op 12-02-1863 te Amsterdam, overleden op 14-12-1940 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-02-1885 te Amsterdam met Herman Hendrik HOOGERMAN, hoefsmid, geboren circa 1864, zv Johannes Hoogerwerk (werkman) & Geertruij Kolder.
   2.  Wilhelmina Sophia, strijkster, geboren op 21-03-1865 te Amsterdam, overleden op 04-04-1944 te Warnsveld op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1895 te Amsterdam met Joseph Maria KNESING, bediende, geboren circa 1866, zv Johannes Hendrikus Knesing & Anna Catharina ten Harkel.
   3.  Johan Pieter (Jan Peter), kleermaker en kastelein, geboren op 17-02-1867 te Amsterdam, overleden na 1938 te Castricum. Psychiatrische Inrichting Duyn en Bosch. -Hij had een bochel en was het zwarte schaap in de familie. Gauwdief, belandde al op 18-jarige leeftijd in de gevangenis, de eerste in een flinke reeks veroordelingen en gevangenisstraffen wegens inbraak en/of diefstal. Uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard en in 1910 naar de psychiatrische inrichting Duyn en Bosch overgebracht.
   4.  Rosalie Elisabeth, winkelierster, geboren op 27-01-1869 te Amsterdam.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 06-05-1909 te Amsterdam met Gerrit Jacob Jansen HEYTMAJER, onderwijzer, geboren circa 1860, -zv Gerrit Jacob Jansen Heytmajer & Johanna Hilviger.
   5.  Willem Frederik, kleermaker, gedoopt op 13-02-1871 te Amsterdam, overleden op 26-09-1935 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, jaar niet geheel zeker.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-08-1910 te Amsterdam met Elisabeth de LANGE, 39 jaar oud, geboren op 04-04-1871 te Leeuwarden, overleden op 20-09-1919 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, dochter van Dirk de LANG, postiljon, en Sophia Harmina SWARTS.
   6.  Pieter (zie V.38).
   7.  Catharina Francisca Hendrika, geboren op 09-11-1874 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-07-1894 te Amsterdam met Gerrit Johannes ROBBERTS, suikerbakker, geboren circa 1873, zv Pieter Robberts & Boutha Averink.
   8.  Johanna Berendina, geboren op 25-08-1876 te Amsterdam, overleden op 30-05-1940 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-01-1899 te Amsterdam met Johannes Jurriaan SMIT, diamantslijper, geboren circa 1876, zv Johannes Jurriaan Smit (barbier) & Sophia Speet.
   9.  Ruurdje Margaretha, geboren op 25-03-1881 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1902 te Amsterdam met Johannes Frederik Reinier SCHMIDT, diamantslijper, geboren circa 1876, zv Frederik Schmidt (blikslager) & Anna Catharina Bakker.

 
IV.35    Oege Jans SWARTS, schoenmaker, geboren op 25-07-1833 te Leeuwarden, overleden op 25-06-1886 te Beetsterzwaag op 52-jarige leeftijd, zoon van Willem Sixtus Ruurds SWARTS (zie III.16) en Martha Oeges KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-05-1864 te Beetsterzwaag met Kornelia Jacobs GLASTRA, 31 jaar oud, geboren op 07-02-1833 te Beetsterzwaag, overleden op 06-07-1906 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, dv Jacob Sijbes Glastra & Maria Teijes Hellendoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Sixtus (zie V.46).
   2.  Jacob, geboren op 13-02-1866 te Beetsterzwaag, overleden op 05-09-1868 te Beetsterzwaag op 2-jarige leeftijd.
   3.  Martha, geboren op 19-05-1867 te Beetsterzwaag, overleden op 14-08-1867 te Beetsterzwaag, 87 dagen oud.
   4.  Jacob, geboren op 03-11-1868 te Beetsterzwaag, overleden op 12-06-1936 te Ureterp op 67-jarige leeftijd.
   5.  Djeu, timmerman, geboren op 03-02-1870 te Beetsterzwaag, overleden op 13-08-1895 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd.
   6.  Martha, geboren op 02-03-1871 te Beetsterzwaag, overleden 1945 te Utrecht.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-05-1905 te Utrecht met Johannes de LEEUW, timmerman, geboren te Tiel, zv Pieter de Leeuw & Judith Hendrika Hasselman, weduwnaar van Evertje Wijnants.
   7.  Sikke, schoenmaker, geboren op 23-05-1872 te Beetsterzwaag, overleden op 13-10-1951 te Zeist op 79-jarige leeftijd, geen kinderen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-08-1902 te Zeist met Marrigje van de KAMP, 35 jaar oud, geboren op 27-01-1867 te Driebergen, -dv Jan van de Kamp & Rijkje Kamerbeek.
   8.  Maria, geboren op 24-12-1873 te Beetsterzwaag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1900 te Utrecht. Kind Gerard, geboren 29-06-1898 te Apeldoorn wordt erkend met Gerrit van der WAL, geboren circa 1875 te Britsym, -zv Pieter Eelkes van der Wal & Lipkjen Kornelis.
   9.  Eva, geboren op 30-04-1875 te Beetsterzwaag.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-01-1905 te Utrecht met Jacobus Dirk SLUIJK, bakker, geboren circa 1877 te Utrecht, -zv Gijsbertus Sluijk & Dirkje van Wrede. Weduwnaar van Elisabeth Wilhelmina Kubbe.

 
IV.39    Engelbertus SWARTS, arbeider, geboren op 09-11-1839 te Leeuwarden, overleden op 25-01-1872 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd, zoon van Willem Sixtus Ruurds SWARTS (zie III.16) en Martha Oeges KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-07-1870 te Leeuwarden met Akke van der HEIDE, werkster, geboren 1840, x(2)(11-05-1873) Johannes Eygelaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martha, geboren op 01-06-1871 te Leeuwarden, overleden op 22-03-1872 te Leeuwarden, 295 dagen oud.

 
IV.41    Pieter SWARTS, behanger, koopman, agent van Politie(1876, Rotterdam), stoffeerder, geboren op 16-08-1847 te Leeuwarden, overleden op 31-05-1915 te Veenhuizen op 67-jarige leeftijd, gesticht, zoon van Willem Sixtus Ruurds SWARTS (zie III.16) en Martha Oeges KLOOSTERMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1870 te Leeuwarden met Maaike PAS, 23 jaar oud, geboren op 18-02-1847 te Leeuwarden, overleden op 26-08-1928 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, dv Cornelis Pas & Trijntje Drost.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia, geboren op 05-01-1871 te Leeuwarden, overleden op 28-09-1944 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-11-1896 te Amsterdam met Marinus van GINKEL, 20 jaar oud, geboren op 12-05-1876, overleden op 30-03-1939 te Velsen op 62-jarige leeftijd.
   2.  Martha, dienstbode, strijkster, eigenares van een fijnstrijkerij(Vlaardingen), huishoudster, geboren op 07-05-1872 te Leeuwarden, overleden op 09-10-1958 te Sittard op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-07-1896 te Amsterdam, gescheiden na 6 jaar huwelijk op 29-06-1903 te Amsterdam van Dirk GROENHOUT, rijksambtenaar.
Gescheiden (2) op 29-01-1926 te Amsterdam van Jan Cornelis HOORWEG, geboren op 23-12-1881 te Hekelingen, overleden op 22-09-1962 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) met (?)Johannes VELDSTRA, geboren op 26-02-1886 te Amsterdam.
   3.  Cornelus, K.N.I.L. militair, fuselier, geboren op 21-07-1874 te Leeuwarden, overleden op 30-09-1896 te Kata Radja [Banda Atjeh] op 22-jarige leeftijd, aan de cholera Aziatica, bericht van zijn overlijden kwam op de trouwdag van zijn zuster Cornelia.
   4.  Trijntje, geboren op 12-12-1876 te Rotterdam, overleden op 15-07-1878 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   5.  Willem Sixtus (zie V.69).
   6.  Pieter (zie V.71).
   7.  Hermanus Cornelis, geboren op 14-07-1886 te Amsterdam, overleden op 23-04-1887 te Amsterdam, 283 dagen oud.

 
IV.54    Dirk Ebbes SWARTS, reizend agent(=vertegenwoordiger), geboren op 20-05-1843 te Kollum, overleden op 28-11-1881 te buiten Nederland op 38-jarige leeftijd, zoon van Egbert (Ebbe) Dirks SWARTS (zie III.28) en Antje Bouwes TEYES.
Gehuwd op 26-10-1837 te Leeuwarden met Sjeuwke (Sjoeke) VOSKUIL, geboren op 21-06-1841 te Oustega, -dv Hermanus Voskuil & Trijntje Durenbos.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, geboren op 18-01-1871 te Leeuwarden.

 
IV.60    Ytzen SWARTS, kleermaker, geboren op 25-08-1842 te Leeuwarden, overleden op 05-02-1919 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Dirks SWARTS (zie III.33) en Hiltje Itsens MOLENAAR.
Gehuwd met Wilhelmina GOUTIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje, geboren op 21-04-1872 te Leeuwarden, overleden voor 1877.
   2.  Johannes, geboren op 04-09-1873 te Leeuwarden, overleden op 13-11-1873 te Leeuwarden, 70 dagen oud.
   3.  Johannes, geboren op 16-12-1874 te Leeuwarden, overleden op 13-11-1875 te Leeuwarden, 332 dagen oud.
   4.  Jacoba, geboren op 29-05-1876 te Leeuwarden, overleden op 06-07-1876 te Leeuwarden, 38 dagen oud.
   5.  Hiltje, geboren op 30-11-1877 te Leeuwarden, overleden op 23-03-1878 te Leeuwarden, 113 dagen oud.
   6.  Johannes Jacobus, geboren op 12-01-1879 te Leeuwarden, -1899: loteling Nationale Militie.
   7.  Jacoba, geboren op 12-11-1881 te Leeuwarden, overleden op 15-02-1882 te Leeuwarden, 95 dagen oud.

 
V.1    Andries SWARTS, pakhuisknecht, geboren op 26-01-1851 te Leeuwarden, overleden op 07-02-1929 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, zoon van Frederik SWARTS (zie IV.3) en Anna van der STEEG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1878 te Leeuwarden met Henderika SIMONS, dienstmeid, geboren 1852 te Leeuwarden, dv Siemen Jans Simons & Grietje Staringa.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren op 13-09-1879 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-08-1907 te Leeuwarden met Hendrik WIJNMALEN.
   2.  Frederik, geboren op 05-02-1883 te Leeuwarden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-08-1912 te Leeuwarden met Tjitske NORBRUIS.
   3.  Grietje, geboren op 12-04-1887 te Leeuwarden, overleden op 16-12-1953 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1911 te Leeuwarden met Thomas HOOGTERP, overleden ná 1953.

 
V.3    Christiaan SWARTS, pakhuisknecht, geboren op 06-05-1852 te Leeuwarden, overleden op 12-05-1927 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, zoon van Frederik SWARTS (zie IV.3) en Anna van der STEEG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1879 te Leeuwarden met Anna CIO, geboren 1851/1852, overleden op 30-06-1928 te Den Haag, -dv Dirk Cio & Anna Catharina van Awich.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederika, geboren op 01-12-1880 te Leeuwarden, overleden op 17-04-1944 om 15:00 uur te Den Haag op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus van der LINDEN, geboren 1873/1874, overleden op 03-01-1935 te Den Haag.
   2.  Anna Catharina (Tine), geboren op 22-02-1883 te Leeuwarden, overleden op 10-01-1935 te Den Haag op 51-jarige leeftijd.
   3.  Anna (Annie), geboren op 09-05-1885 te Leeuwarden, overleden op 05-01-1935 te aan boord m.s. Tajadoen op 49-jarige leeftijd.
   4.  Ida Geertruida, geboren op 20-04-1888 te Leeuwarden, overleden ná 1944.
Gehuwd met Chrispijn.

 
V.9    Johannes SWARTS, timmerman, brandstoffenhandelaar(faillissement 1898), geboren op 17-02-1861 te Leeuwarden, overleden op 29-09-1932 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, zoon van Frederik SWARTS (zie IV.3) en Anna van der STEEG.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-05-1894 te Leeuwarden met Maria LOOFF, 32 jaar oud, geboren op 25-04-1862 te Leeuwarden, overleden op 10-08-1933 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, -dv Barend Philippus Looff & Fruike Peiffer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Geertruida, geboren op 15-05-1895 te Leeuwarden.

 
V.14    Jan Ruurd SWARTS, kelner, geboren op 05-11-1847 te Leeuwarden, overleden op 10-08-1895 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, -kreeg opleiding voor de horeca in het weeshuis van Leeuwarden
-na zijn huwelijk houder van het stationskoffiehuis te Veenwouden
-kelner te Amsterdam, o.a. in Hotel de l'Europe, houder van een Volkskoffiehuis, later een café in de Sparendammerbuurt, zoon van Ynse SWARTS (zie IV.16) en Hinke SUURLAND.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1876 te Leeuwarden met Alida ELDERS, 24 jaar oud, geboren op 25-06-1851 te Leeuwarden, overleden na 1933, dv Harmanus Elders & Sytske Visser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ynse, geboren op 28-02-1877 te Veenwouden, overleden op 28-03-1883 te Veenwouden op 6-jarige leeftijd.
   2.  Harmanus (zie VI.15).
   3.  Henriette, geboren op 14-10-1879 te Veenwouden.
   4.  Sijbrant, koetsier, caféhouder, geboren op 15-12-1880 te Veenwouden, overleden op 22-03-1931 te Amsterdam op 50-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
V.16    Oene SWARTS, kleermaker, geboren op 05-08-1849 te Leeuwarden, overleden op 21-01-1942 te Amsterdam op 92-jarige leeftijd, -In weeshuis van Leeuwarden opleiding tot kleermaker gekregen
-Op zijn 23e vertrokken naar het buitenland en werkzaam in o.a. Parijs, Londen, Philadelphia en Havanna. Hij sprak Frans, Engels en Spaans en wilde dat zijn kinderen doorleerden. Streng geheelonthouder. Zoon van Ynse SWARTS (zie IV.16) en Hinke SUURLAND.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 02-07-1885 te Amsterdam met Dirkje Magdalena SCHAAF, 35 jaar oud, geboren op 30-10-1849 te Coevorden, overleden op 19-03-1897 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, dv Volkert Schaaf & Magdalena Roos.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 23-09-1897 te Amsterdam, gescheiden na 7 jaar huwelijk op 23-09-1904, wrsch van Pieterke HOUWING, geboren op 19-06-1851 te .t Zand, -dv Jacob Houwing & Geertruida Miedema
-wed. van Harm Rotgers
-zij verdween met de noorderzon en nam alles mee wat van waarde was: sieraden, juwelen, boeken, en zelfs de rol stof die die dag voor de kleermakerij was bezorgd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  IJnse Volkert, kleermaker, geboren op 31-08-1886 te Amsterdam, overleden op 07-05-1912 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Magdalena Henriette, geboren op 04-09-1887 te Amsterdam, overleden op 18-06-1922 te Amsterdam op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-06-1915 te Amsterdam met Adolf WILLE, 25 jaar oud, geboren op 29-12-1889, overleden 1979.
   3.  Volkert Nicolaas, geboren op 30-07-1889 te Amsterdam, overleden op 02-04-1891 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   4.  Oene Sijke (zie VI.23).
   5.  Wilhelmina Frederika, geboren op 11-02-1892 te Amsterdam, overleden op 11-12-1988 te Amsterdam op 96-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-04-1918, samenlevingscontract met Willem BROUWER, 34 jaar oud, boekhouder, vakbondsbestuurder, geboren op 26-01-1884 te Amsterdam, overleden op 05-09-1944 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, -zv Willem Brouwer & Antje Alida Mulder
-van tafel en bed gescheiden van Everdina Bouwman
-kinderen dragen de naam Swarts, later veranderd in Brouwer
-zij hadden in de oorlog een huis vol onderduikers.
   6.  IJsbrandina Dirkje, geboren op 08-03-1895 te Amsterdam, overleden op 30-06-1896 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd, of 31-07?

 
V.25    Jan Ruurd SWARTS, behanger, geboren op 04-10-1862 te Leeuwarden, overleden op 30-11-1931 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, -23-05-1883: vertrokken van Leeuwarden naar Brussel
-24-10-1883: gekomen van Amsterdam naar Leeuwarden
-22-04-1890: vertrokken naar Chicago, direct terug, zoon van Willem Sixtus SWARTS (zie IV.20) en Minke ALBERDA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-02-1895 te Leeuwarden met Maria Cornelia SCHREUDER, geboren 1874 te Leeuwarden, overleden op 13-10-1926 te Amsterdam, -dv Johannes Georg Washington Schreuder & Martha Teffer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, apotheker in de Linnaeusparkweg 122, geboren op 09-12-1895 te Leeuwarden.

 
V.38    Pieter SWARTS, geboren op 01-08-1872 te Amsterdam, overleden na 1938 te Castricum(?), -1938: opgenomen in Psychiatrische Inrichting Duyn en Bosch te Castricum. Zoon van Ruurd Jans SWARTS (zie IV.26) en Johanna Berendina EHRLICHER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1893 te Amsterdam met Theodora Maria van GEMERT, 21 jaar oud, geboren op 26-02-1872 te Kralingen, overleden op 01-02-1937 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd, dv Anthonie van Gemert & Jantje Brouwer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Maria, geboren op 19-01-1892 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-09-1920 te Amsterdam met Karel Wilhelm STAALHEUVEL, electricien.
   2.  Ruurd Jan, geboren op 16-04-1894 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 11-01-1895 te Amsterdam, 270 dagen oud.
   3.  Adriana Maria, geboren op 27-08-1896 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-09-1917 te Amsterdam met Pieter MULDER.
   4.  Anthonius Theodorus Johannis, kleermaker, geboren op 05-09-1902 te Amsterdam (gezindte: RK).
   5.  Johan Pieter (zie VI.35).

 
V.46    Willem Sixtus SWARTS, schoenmaker, geboren op 20-10-1864 te Beetsterzwaag, overleden op 01-11-1896 te Jubbega-Schurega op 32-jarige leeftijd, zoon van Oege Jans SWARTS (zie IV.35) en Kornelia Jacobs GLASTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1892 te Opsterland met Grietje BERGSMA, 26 jaar oud, geboren op 17-08-1865 te Jubbega-Schurega, -dv Yntze Bergsma & Hendrikje Jans Zandstra.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 04-08-1895 te Jubbega-Schurega, overleden op 11-04-1896 te Jubbega-Schurega, 251 dagen oud.
   2.  Willemke, geboren op 02-12-1896 te Jubbega-Schurega.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-05-1917 te Ooststellingwerf met Rinze de VRIES.

 
V.69    Willem Sixtus SWARTS, vrijwilliger bij de Nationale Militie (sergeant), hoofdconducteur bij de Staats Spoorwegen, chauffeur, magazijnknecht, geboren op 01-09-1879 te Leeuwarden, overleden op 16-02-1967 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, zoon van Pieter SWARTS (zie IV.41) en Maaike PAS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-03-1913 te Amsterdam met Maria Petronella van VLIET, 35 jaar oud, kinderjuffrouw in een weeshuis, naaister, geboren op 17-08-1877 te Amsterdam, overleden op 05-01-1969 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 12-12-1915 te Amsterdam, overleden op 12-02-1997 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-10-1941 met Dirkje STOUTEN, 26 jaar oud, geboren op 18-09-1915 te Schoten, overleden op 13-11-2002 op 87-jarige leeftijd.
   2.  Frederik, analist, vaandrig KVV, vlieger militaire luchtmacht, geboren op 03-03-1918 te Amsterdam, overleden op 16-02-1942 te Singapore op 23-jarige leeftijd, door de Japanners neergehaald bij de slag om Singapore.

 
V.71    Pieter SWARTS, fotograaf, krankzinnigenverpleger, gemeente-ambtenaar, geboren op 16-09-1884 te Amsterdam, overleden op 14-08-1970 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Pieter SWARTS (zie IV.41) en Maaike PAS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-09-1910 te Maastricht met Johanna Mathilda Elisabeth Carolina von MAUW, 24 jaar oud, krankzinnigenverpleegster te Castricum, geboren op 22-04-1886 te Maastricht, overleden op 06-08-1956 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, dv Hendrik von Mauw & Maria Elisabeth Pop.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Hendrika, geboren op 15-02-1912 te Bloemendaal, -geëmigreerd naar Montreal, Canada.
Gehuwd met STOK, fijnmetaalbewerker.
   2.  Martha Cornelia Margaretha Wilhelmina, geboren op 02-08-1913 te Bloemendaal.
Gehuwd te Amsterdam met Anthonius MAASS.
   3.  Johannes Pieter, geboren op 12-08-1914 te Bloemendaal, overleden op 03-02-1916 te Bloemendaal op 1-jarige leeftijd.

 
VI.15    Harmanus SWARTS, caféhouder, koetsier, geboren op 30-03-1878 te Veenwouden, overleden na 1939, zoon van Jan Ruurd SWARTS (zie V.14) en Alida ELDERS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-07-1910 te Amsterdam met Catharina Petronella van ANDEL, 23 jaar oud, geboren op 13-02-1887 te Amsterdam, -dv Adriaan Cornelis van Andel & Everke Klas.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN.

 
VI.23    Oene Sijke SWARTS, behanger, huisschilder, assuradeur, geboren op 23-12-1890 te Amsterdam, overleden op 11-08-1974 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, zoon van Oene SWARTS (zie V.16) en Dirkje Magdalena SCHAAF.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1921 te Amsterdam met Heintje DA SILVA CURIEL, 24 jaar oud, geboren op 24-10-1896 te Amsterdam, -dv Samuel da Silva Curiel
-werd bij een razzia opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. Haar man moest aantonen dat hij tot drie generaties terug geen joodse voorouders had, om haar weer vrij te krijgen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel (Bill), geboren op 26-07-1917 te Amsterdam, overleden op 20-09-1944 te Renkum (Slag om Arnhem) op 27-jarige leeftijd, -Omdat Samuel en Janny samen teveel joodse voorouders hadden, werden ze door de Duitsers opgepakt om naar Westerbork gestuurd te woren. Zij wisten echter uit de Hollandsche Schouwburg te ontsnappen door zich door een wc-raampje naar buiten te wurmen en kalm weg te wandelen. Janny dook onder in Amsterdam en Samuel kwam in Oosterbeek terecht. Hij kwam uit zijn schuilplaats tevoorschijn toen de Engelsen bij Operatie Market Garden door Oosterbeek oprukten en meldde zich bij de (Engelse) Rode Kruis artsen. Vervoerde voor hen, samen met een zekere Groenewoud uit Oosterbeek dwars door de beschietingen heen in een oud autootje o.a. gewonden naar het hospitaal en levensmiddelen naar achtergebleven gewonden. De auto werd op een gegeven moment door een Duitse granaat getroffen, en Samuel was op slag dood. Begraven te Oosterbeek (erebegraafplaats), -erkend bij het huwelijk van zijn ouders.

 
VI.35    Johan Pieter SWARTS, geboren op 15-01-1904 te Amsterdam (gezindte: RK), -23-02-1937: het gezin vertrekt naar Den Haag, zoon van Pieter SWARTS (zie V.38) en Theodora Maria van GEMERT.
Gehuwd 12-04-19.. te Ouder Amstel?? 1932 misschien met Johanna JAARSVELD, geboren op 12-04-1904 te Ouder Amstel, -dv Hendrik Jaarsveld (werkman bij een buskruitfabriek) & Alida de Wit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, geboren op 14-02-1934 te Amsterdam.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software