IJsselmeergebied


Zuiderzeeroute/Rondje IJsselmeer


Een rondje IJsselmeer is wellicht de allerlangste Nederlandse "fietsklassieker", met een afstand van ongeveer 300 kilometer, onder andere afhankelijk van de definitie van de grens van het IJsselmeer. De állerlangste variant is de volledig bewegwijzerde Zuiderzeeroute: 410-415 kilometer.

Deze pagina verschaft informatie over de Zuiderzeeroute, op basis van een routeboek en de daadwerkelijke situatie. Het is dus geen reisverhaal; het is meer bedoeld als aanvullende informatie over de route zelf. Vanwege de aard van het traject zal de informatie ook bruikbaar zijn voor een gewoon rondje IJsselmeer.


Starttijden

Alle routebeschrijvingen beginnen en eindigen in Amsterdam. In tegenstelling tot de Elfstedenroute (Leeuwarden) heeft een ander vertrekpunt weinig invloed op de beleving van de Zuiderzeeroute. Voor de pont bij Genemuiden is geen alternatief in de Zuiderzeeroute opgenomen, dus met de vaartijden daarvan moet wel rekening worden gehouden. Voor de pont bij Eemdijk is er wel een bewegwijzerd alternatief (totaalafstand via Eembrugge: 415 kilometer). Beide veerponten zijn geen onderdeel van een traditioneel rondje IJsselmeer.

De Zuiderzeeroute valt tegenwoordig onder het Fietsplatform, en bestaat uit de LF-routes LF21 (LF21a, Amsterdam-Afsluitdijk), LF22 (LF22a, Afsluitdijk-Kampen) en LF23 (LF23a, Kampen-Amsterdam) met bijbehorende LF-bewegwijzering. In mei 2008 verscheen een nieuw routeboek, dat hier besteld kan worden (prijs 2008: 17,50 euro).

Belangrijk: van 2019 tot en met 2021 kan de Afsluitdijk gesloten zijn voor fietsers. Er kunnen dagen met openstellingen zijn, en er kan alternatief vervoer zijn geregeld voor een wegens bouwwerkzaamheden afgesloten deel van de dijk. Raadpleeg actuele informatiebronnen voor de situatie en mogelijkheden op een specifieke datum. Voor sommigen zou varen van Enkhuizen naar Stavoren een eigen oplossing kunnen zijn.

Doordat de Zuiderzeeroute in LF-routes is opgegaan en niet meer als zelfstandige route bestaat, is de route in beide richtingen bewegwijzerd. De gewijzigde route kan in enkele een verrijking zijn ten opzichte van de voormalige Zuiderzeeroute. Beide ooit bewegwijzerde varianten kenden stukken die niets met de voormalige Zuiderzee of het Zuiderzeegebied te maken hebben. De nieuwe LF-routes liepen (2009) bijvoorbeeld bij Harderwijk ten oosten van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle.

Het bestaat van meerdere versies van de route zorgt dat er, in zekere mate, een drietal thema's zijn. Deze thema's zijn uitwisselbaar, en sluiten op elkaar aan. De oorspronkelijke Zuiderzeeroute is niet meer bewegwijzerd, maar kan via het routeboek of GPS-route nog voortbestaan. Door de ouderdom van het landschap en van het wegennet is het uitermate waarschijnlijk dat deze oorspronkelijke route grotendeels gevolgd kan blijven worden. De LF-route wijkt soms wat ver af van het thema, en heeft de bewegwijzeringskwaliteit van LF- routes, is de enige bewegwijzerde variant, en is soms een verrijking van de voormalige route. Een andere, eenvoudige insteek kan zijn om via begaanbare paden zo dicht mogelijk langs het water te rijden, het beste van beide werelden. Of juist de kortste route. Over het algemeen is de aanwezigheid van bewegwijzering prettig, net zoals een voorbereide route. Voorkom onderweg teveel verrassingen en val desnoods, bewust of onbedoeld, terug op een andere, bekende routevariant.

Op woensdag 16 juni 1999, vertrektijd 3:35 uur, begin- en eindpunt Huizen (kaart 18), waren er, behalve een wandeltocht rond 18:45 uur in IJsselmuiden (kaart 13), geen evenementen die de hoofdroute blokkeerden. Dit kan echter ook te maken hebben met de tijd van passage van plaatsen. Het is helaas onbekend of dat ook nu nog voor woensdagen opgaat. In deze omgeving 's avonds laat terugkomen heeft wel als nadeel heeft dat dan de pont bij Eemdijk niet meer vaart, zodat de omweg via Eembrugge (kaart 17) genomen moet worden.


Zuiderzeeroute-gerelateerde pagina's:


Routeboeken

Onder andere bij de winkels van de ANWB (ook voor niet-leden, bovendien is hun korting voor leden op deze produkten toch niet van toepassing) zijn tenminste 2 verschillende routeboeken verkrijgbaar, die beide dezelfde route beschrijven.

Het eerste boek (uitgave 1998, tweede druk), witte kaft, getiteld "Zuiderzeeroute" uit de "ANWB/VVV Lange Fietsronde"-reeks:, wordt hier verder niet inhoudelijk behandeld of gebruikt. Toch is dit boek voor belangstellenden de moeite waard. Er staat o.a. iets andere achtergrondinformatie in dan in de andere routegids. ISBN 90 18 00647 5, prijs ongeveer 8 euro.

Hier wordt verder uitgegaan van het routeboek met blauwe kaft, inclusief de routebeschrijving in tekstvorm als los uitneembare bijlage: "Zuiderzeeroute (Fietsen rond het natte hart van Nederland)", auteur Diederik Mönch (uitgave 1997, tweede druk), ISBN 90 6064 868 4, prijs ongeveer 12 euro.

De heer P. Veldhuis uit Haarlem had hierop een pragmatische aanvulling. Via de website van Verlag Esterbauer is een alternatief routeboekje te vinden: "Rondje IJsselmeer (ringband), inclusief Texel en Vlieland. In handig formaat, zodat je het boekje gemakkelijk in het fietsshirt kunt steken.". Het ISBN-nummer van deze routegids is 3 85000 042 7. Algemene, beknopte (Duitstalige) informatie over deze weinig afwijkende route is rechtstreeks te vinden op deze pagina, en de overzichtskaart van de route uit deze routegids is tenslotte hier terug te vinden.

Het boek Het Schrale Eind (de naam van een gebied, geen gevolg van een fietstocht) is door Bas Sleeuwenhoek geschreven ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Afsluitdijk, en is een aanrader voor iedereen met een cultuurhistorische interesse in het Zuiderzeegebied. Verder is het een rijke bron om het eventuele fietsgezelschap onderweg te kunnen vermaken met een breed scala aan wetenswaardigheden, of stimuleert het tenminste de eigen voorpret gedurende een rustperiode tijdens de voorbereidingen voor de fietstocht zelf.
Het televisieprogramma Andere Tijden gebruikte het boek in de uitzending van 24 mei 2007 als leidraad. Als reisgids tijdens het volbrengen van de tocht is het boek minder geschikt, om begrijpelijke en te respecteren redenen, en zo is het boek ook niet geschreven. Het maakt de geschiedenis minder beleefbaar dan een ander soort boek bereikt zou hebben. De combinatie tussen Muiderberg en schelpen wordt bijvoorbeeld uitstekend gelegd, maar de fietser moet na het passeren van deze plaats zelf ergens de IJmeerdijk beklimmen om ter plekke nog steeds de schelpen, in opvallend ruime mate, terug te vinden zonder hulp van een kaartje of duidelijke plaatsbepaling.
Verder wordt, een klassieker voor wie daar oog voor heeft, Huizen natuurlijk alweer opvallend negatief beschreven, alhoewel het zwaartepunt van de in het boek opgetekende geschiedenissen niet in deze regio ligt.

De GPS-route van GPStracks (2012) gaat uit van de voormalige bewegwijzerde Zuiderzeeroute, en klopt redelijk.Kaartindex

Routebordje
KaartPaginaRouteBekijk onderstaand routedeelKaartPaginaRouteBekijk onderstaand routedeel
1  16Amsterdam-GouwzeeAmsterdam-Gouwzee 11  36Schoterzijl-BlokzijlSchoterzijl-Blokzijl
2  18Gouwzee-ZeevangGouwzee-Zeevang 12  38Blokzijl-GenemuidenBlokzijl-Genemuiden
3  20Zeevang-WijdenesZeevang-Wijdenes 13  40Genemuiden-NoordeindeGenemuiden-Noordeinde
4  22Wijdenes-AndijkWijdenes-Andijk 14  42Noordeinde-DoornspijkNoordeinde-Doornspijk
5  24Andijk-KreileroordAndijk-Kreileroord 15  44Doornspijk-HarderwijkDoornspijk-Harderwijk
6  26Kreileroord-AfsluitdijkKreileroord-Afsluitdijk 16  46Harderwijk-NijkerkersluisHarderwijk-Nijkerkersluis
7  28Afsluitdijk-WorkumAfsluitdijk-Workum 17  48Nijkerkersluis-EemnesNijkerkersluis-Eemnes
8  30Workum-RijsWorkum-Rijs 18  50Eemnes-MuiderbergEemnes-Muiderberg
9  32Rijs-LemmerRijs-Lemmer 19  52Muiderberg-AmsterdamMuiderberg-Amsterdam
10  34Lemmer-SchoterzijlLemmer-Schoterzijl 24  62Urk-Lemmer (verkorting)Urk-LemmerRoutekaart 1, pagina 16, traject Amsterdam-Monnickendam

De route loopt steeds langs de oostelijke zijde van de bruggen, richting Durgerdam, dus zonder 2 keer de S114 over te steken. In het routeboek is deze passage iets te grof weergegeven.

Het wegdek in Durgerdam zelf is vrij matig (klinkers); na Durgerdam hoeft het fietspad langs de weg in de omgeving van Ransdorp niet per se gevolgd te worden, als de verkeersregels dat natuurlijk toestaan.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 2, pagina 18, traject Monnickendam-Zeevang

"De Dijk" in Volendam kan vrij druk zijn. Het landinwaartse traject tussen Volendam en Edam lijkt "onlogisch", maar het is in het boek wel juist weergegeven.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 3, pagina 20, traject Zeevang-Wijdenes

Voorbij Schardam, tot aan Medemblik, wordt voor een groot deel het (126 kilometer lange) traject gevolgd van de niet-bewegwijzerde route langs en over de Westfriese Omringdijk. Vanaf Medemblik loopt deze route naar Schagen, en via Alkmaar wordt uiteindelijk de omgeving van Schardam weer bereikt. Het begeleidende boek, getiteld "De Kop van Holland en de Omringdijk" (uitgave ANWB, ISBN 90-18-00770-6) beschrijft 6 fietstochten, het rondje Omringdijk, 3 wandelingen en 2 kanoroutes in deze omgeving, prijs ongeveer 7 euro.

Bij Wijdenes gaat de hoofdroute een stukje landinwaarts, alhoewel ook de weg over de dijk gevolgd kan blijven worden. De binnendijkse route is overigens wel een aangename afwisseling.

Terug naar kaartenoverzicht
Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Routekaart 4, pagina 22, traject Wijdenes-Andijk

Het treinstation van Enkhuizen is, tenminste tot en met Workum (of het niet op de route gelegen Harlingen), zo'n beetje de laatste openbaar vervoersvoorziening, voor fietsers.

Een logische routeverkortingsmogelijkheid loopt van Hoorn naar Medemblik, waarbij dan de lus naar Enkhuizen (en vanzelfsprekend ook de mogelijkheid van de Houtribdijk, tussen Lelystad en Enkhuizen) wordt overgeslagen. Deze routeverkortingen vallen buiten de (bewegwijzering van de) Zuiderzeeroute.


Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 5, pagina 24, traject Andijk-Kreileroord

Het fietspad loopt hier grotendeels bovenop de hoge dijk.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 6, pagina 26, traject Kreileroord-Afsluitdijk

De route door het Robbenoordbos is correct weergegeven, alhoewel het ook mogelijk is om langs de dijk te blijven fietsen.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 7, pagina 28, traject Afsluitdijk-Workum

Afsluitdijk

Belangrijk (herhaling): van 2019 tot en met 2021 kan de Afsluitdijk gesloten zijn voor fietsers. Er kunnen dagen met openstellingen zijn, en er kan alternatief vervoer zijn geregeld voor een wegens bouwwerkzaamheden afgesloten deel van de dijk. Raadpleeg actuele informatiebronnen voor de situatie en mogelijkheden op een specifieke datum. Voor sommigen zou varen van Enkhuizen naar Stavoren een eigen oplossing kunnen zijn.
De kwaliteit van het fietspad over de Afsluitdijk is goed. Het loopt voor het grootste deel langs de kant van de Waddenzee, tussen het hoogste deel van de dijk en de A7. De uitzichttoren van Dudok, het halverwege gelegen Breezanddijk, de eerste bocht in de dijk, Kornwerderzand met de Lorentzsluisen, en de kustlijn van Friesland zijn de elementen die voor de afwisseling zorgen.
Een paar kilometer voor het einde van de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, gaat de route van de kant van de Waddenzee naar de kant van het IJsselmeer, zoals ook uit het boek af te leiden is.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 8, pagina 30, traject Workum-Rijs

Het traject Workum (sluisbrug)-Rijster Bos, en een stukje bij Oudemirdum (volgende kaart), maakt grotendeels, in omgekeerde richting, deel uit van de ook bewegwijzerde Elfstedenroute.

In 2005 is gemeld dat het routebordje voor het Rijsterbos ontbrak, daar waar de kustlijn opeens verlaten wordt.

Tot aan Kampen loopt de route niet meer door plaatsen met een treinstation.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 9, pagina 32, traject Rijs-Lemmer

In het Rijsterbos zelf, en ook iets voorbij ANWB-wegwijzer 21380, loopt de route eventjes over, soms moeizaam begaanbare, zandweggetjes. Het is overigens "onduidelijk" waarom de IJsselmeerkust niet gewoon tot in Oudemirdum gevolgd wordt, om historische redenen.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 10, pagina 34, traject Lemmer-Schoterzijl

Bij Schoterzijl is Wolvega te vinden op de ANWB-wegwijzers, een kilometer of 15 via de N351. Daar is het eerste "grote" treinstation te vinden, sinds Enkhuizen. Het volgende treinstation, langs de route, is in Kampen.
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 11, pagina 36, traject Schoterzijl-Blokzijl

Het smalle fietspad langs de mooie Kalenbergergracht, met veel bruggetjes, kan 's zomers vrij druk zijn.

Overijssel ligt in Nederland, maar Nederland ligt ook in Overijssel: na eerder al in de omgeving van Zurich gefietst te hebben, wordt hier nu ook heel Nederland doorgefietst. En ook Frankrijk, net voor Harderwijk, wordt later gepasseerd, vanzelfsprekend circa 30 kilometer verwijderd van Engeland (helemaal rechts, midden op kaart 14).

Zoals bijvoorbeeld bij Naarden-Vesting, is de route niet altijd even consequent. Het zeewater kwam vroeger écht niet tot halverwege de vesting van het huidige Naarden, maar daar kiest de route duidelijk voor "mooi" in plaats van "historisch correct". Het geldt voor meer plaatsen, maar de historische kern van onder andere Blokzijl wordt juist niet aangedaan. De liefhebber van "mooi" zal dus zoms zelfs een extra lusje moeten inbouwen om alle oude, mooie plaatsen te bewonderen.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 12, pagina 38, traject Blokzijl-Genemuiden

Bij de parkeerplaats ten noorden van het Vollenhover Meer loopt het fietspad de dijk op, via een klaphekje.

Het uitrijden van Vollenhove vraagt wat aandacht, waarbij het routeboek nauwkeurig de juiste afslagen aangeeft.

In Zwartsluis is een "ingewikkelde" kruising, waarbij het routebordje schuin rechtaf aangeeft, zonder een zichtbaar bevestigend routebordje. Een beetje onduidelijk, alhoewel een verkeerde keuze hier ook wel bij de N331 zal uitkomen, zonder noemenswaardige omweg.

De pont voor Genemuiden, waarover hier aanvullende informatie is te vinden, is de enige op de route waarvoor geen alternatief is aangegeven. Kosten: 1,00 euro (2016). De openingstijden zijn:

Veerpont Genemuiden

DagTijdDagTijd
Maandag6:00-23:00Vrijdag6:00-23:00
Dinsdag6:00-23:00Zaterdag  6:00-23:00
Woensdag6:00-23:00Zondag9:15-23:00
Donderdag6:00-23:00Bron: Vrienden van de Voetveren
Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 13, pagina 40, traject Genemuiden-Noordeinde

De Pieper Over het algemeen kan gelden dat een route dichterbij de voormalige Zuiderzee een verrijking is ten opzichte van een meer landinwaarts gelegen variant. De rode LF-route op de kaart is een vondst, via de Slaperdijkweg. Maar de zwarte, voormalige hoofdroute via Kamperzeedijk-Oost passeert een stoomgemaal en diverse kolkjes. Er zijn vele redenen om een voorkeur voor een bepaalde routeversie te hebben. Het is aan te raden om dat vooraf duidelijk te beslissen, teineinde fouten en onnodig oponthoud te voorkomen. De mooiste route, zo dichtbij mogelijk langs de voormalige Zuiderzee, het gemak van de bewegwijzerde route, het gemak van een beschikbare GPS-route, de kortste route, de ter plekke het meest voor de hand liggende route. Een GPX-bestand van het rode LF-routestuk is hier te downloaden.
Grafhorst

De LF-routes kennen soms merkwaardige keuzes, maar de voormalige hoofdroute eveneens. Op de rechter kaart wordt de Kamperzeedijk niet helemaal gevolgd, terwijl het IJsselmuider tuinbouwgebied De Koekoek eigenlijk weinig met de Zuiderzee heeft te maken. Wat dat betreft is de rode LF-route, via Grafhorst, getrouwer aan het thema van de hele Zuiderzeeroute dan het oude traject via de zwarte lijn.

Daar waar de rode lijn van de LF-route de zwarte, voormalige hoofdroute bijna even raakt, vlakbij een begraafplaats, zit overigens een merkwaardig hoge, schuine stoeprand (2012). Deze stoeprand is fietsend te nemen, maar het volgen van de nieuwe LF-route vergt enige oplettendheid om een val te voorkomen. Een GPX-bestand van het rode LF-routestuk is hier te downloaden.

Een nog ongebruikte verbetering, routes via de bebouwde kom van IJsselmuiden respecterende, zou zijn dat het traject na de passage van de kern van IJsselmuiden terug zou keren naar de dijk met de provinciale weg van Genemuiden naar Kampen, met als aanwinst een fraai en vrij uitzicht op het IJsselfront van Kampen.

De noordelijke oever van de IJssel bij de Stadsbrug van Kampen is, sinds Stavoren, weer de eerste plaats waar de route langs treinstations komt. Station Kampen bij de IJssel. Kampen Zuid ligt vlakbij de route, langs de Hanzelijn ten zuidoosten van Kampen.

In Kampen is de bewegwijzerde route een aantal keren gewijzigd. Alle routevarianten kunnen bijna helemaal gevolgd worden. Soms met een kleine, voor de hand liggende omweg. De huidige bewegwijzerde route vermijdt op maandagochtenden een markt.

Meteen na de brug over het nieuw aangelgde Reevediep, even buiten Kampen, is sinds april 2019 een nieuwe keuze of rechtdoor richting Noordeinde, of rechtsaf over het fietspad langs het Reevediep, richting het Drontermeer en nieuwe sluis. Het water past beter bij een thema van de Zuiderzee dan een route die meer landinwaarts loopt, alhoewel het Reevediep zelf helemaal niets met de Zuiderzee heeft te maken.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 14, pagina 42, traject Noordeinde-Doornspijk

Net buiten Noordeinde kan een paar keer het betonnen fietspad worden gevolgd (2015), dat verderop meer op de dijk ligt en uitzicht biedt op zowel het Drontermeer als op de omgeving met oude eendenkooi en natuurgebied. Voor het bereiken van Elburg komt dit fietspad weer uit op de oorspronkelijke route.

Vanaf Elburg tot Doornspijk wordt voor het eerst, in omgekeerde richting, een stukje van het traject van voormalige Veluweroute afgelegd.

Het wegdek in het historische centrum van Elburg is slecht, en 's zomers is het er vaak druk.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 15, pagina 44, traject Doornspijk-Harderwijk

In de omgeving van de haven van Harderwijk kan het 's zomers zeer druk zijn.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 16, pagina 46, traject Harderwijk-Nijkerkersluis

In de omgeving van Strand Nulde kunnen er belangrijke routebordjes op kruisingen ontbreken (2005). Een eventueel alternatief is de weg langs het water blijven volgen, de route wordt dan vanzelf weer opgepikt. En daar waar de route het duidelijke water even verlaat, is het raadzaam om het routeboek binnen handbereik te houden om onbedoelde omwegen te voorkomen.

Daar waar de Zuiderzeeroute weer terug richting het Nuldernauw gaat, tot aan de Arkervaart, net voorbij de Nijkerkersluis, loopt het traject voor de laatste keer tegendraads parallel aan de voormalige Veluweroute.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 17, pagina 48, traject Nijkerkersluis-Eemnes

Veerpont Eemdijk Wegens het oevergewas zijn er 's zomers veel vliegende insecten langs het Nijkerkernauw. Eenmaal van de dijk af, loopt de route iets verder Spakenburg in, tot aan de haven, als aangegeven is.
Net buiten de bebouwde kom, tot aan het pontje bij Eemdijk, is het wegdek matig (klinkers). De openingstijden van deze veerpont, waarover hier meer informatie is terug te vinden, zijn (2001):
Veerpont Eemdijk
MaandTijdMaandTijd
Januari10:30-12:00Juli6:30-21:00
Februari10:30-12:00Augustus6:30-21:00
Maart7:00-9:30, 13:00-18:00September6:30-21:00
April6:30-21:00Oktober7:00-9:30, 13:00-18:00
Mei6:30-21:00November10:30-12:00
Juni6:30-21:00December10:30-12:00
's Zondags geslotenBron: informatiebord veerdienst

De bewegwijzerde variant over Eembrugge loopt over de "gele weg" onder de "groene route" naar Eemnes, ten zuiden van de Eemnesservaart. Pas in Eemnes zelf wordt de andere variant weer opgepakt.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 18, pagina 50, traject Eemnes-Muiderberg

Vanaf het langgerekte strandgebied loopt de route niet langs de mooiere stukken van Huizen, terwijl daarvoor in andere gevallen wel omwegen in de route lijken opgenomen (onder andere Naarden-Vesting). De kaart in het routeboek is niet gedetailleerd genoeg om een niet-bewegwijzerde alternatieve route, onder andere door de oude vissersbuurt van Huizen, aan te kunnen geven.

Begin en einde alternatieve route

De afbeelding toont een impressie van het begin en het einde van de alternatieve route, de groene lijn. Op een gegeven moment loopt de met de rode lijn aangegeven hoofdroute om de oudste haven van Huizen heen, om daarna in noordelijke richting weer richting het Gooimeer te gaan. Op het zuidelijkste punt bij de haven gaat de route op de Bestevaer (voorrangsweg) rechtsaf, een kort, recht stukje. De hoofdroute gaat, meteen voorbij de haven, rechtsaf.

Voor een meer historische Zuiderzee-impressie van Huizen gaat u daar niet rechtsaf, maar gaat u bijna 100 meter rechtdoor over de Bestevaer, en neemt dan de eerste weg linksaf (Havenstraat). Vervolgens de tweede linksaf (Eemlandweg, voorrangsweg). Voorbij het Texaco-benzinestation de eerste weg rechts (Gooilandweg), en meteen met de bocht mee de eerste weg weer rechtsaf (Melkweg). Neem daarna de tweede weg naar rechts (Taandersstraat), en de eerste weg rechtsaf (Taandersdwarsstraat). De eerste weg linksaf (Havenstraat), en daarna weer de eerste weg rechtsaf (Vissersstraat). De tweede weg rechtsaf (Vletstraat), en de eerste weg rechtsaf (Noorderweg). Weer bij de eerste weg rechtsaf (Botterstraat), en dan de tweede weg linksaf (Baanbergenweg, voorrangsweg). De eerste weg rechtsaf (parallelweg van de voorrangsweg Bestevaer), en tenslotte de tweede weg linksaf om de hoofdroute weer te vervolgen.


Aanvullende route Huizen Vissersbuurt

De kronkelende rode lijn op de linker afbeelding, die rechtsboven begint bij de Oude Haven, is de kloksgewijs beschreven aanvullende route. Klik hier om deze aanvullende GPS-route als een GPX-bestand te downloaden.

De langgerekte groene strook op de kaart, waar de lus omheen loopt, is de laatste zeewering, waarop de Vissersbuurt ligt. Op de Hellingstraat stond de Huizer molen, die nu in Het Openluchtmuseum te Arnhem (Veluweroute) staat.

Bij het vastleggen met ViewRanger (2012) was er vlak voor terugkeer bij de haven een op de kaart zichtbare omleiding, maar ter plekke is de meest logische oversteek duidelijk.

In plaats van de tweede rechts op de Melkweg kunt u ook de eerste weg rechtsaf nemen (Valkenaarstraat, doodlopende weg voor auto's). Of desgewenst beide, met een extra lusje. De Valkenaarstraat eindigt met een stukje fietspad, en komt uit op de Havenstraat. Vanaf daar kunt u linksaf, om dan rechtsaf de bovengenoemde Vissersstraat in te slaan.


In een vorige editie van het routeboek was de beschrijving van deze omgeving, door de "lelijke" passage, een beetje negatief, maar dat is nu aangepast. In de huidige editie wordt wel een zandweg genoemd, maar over een dergelijk wegdek loopt de route hier gelukkig niet; hooguit over schelpenpaden langs zandwegen, tussen Huizen en Naarden-Vesting. Bij het fietspad langs de Gooimeerkust, tussen ANWB-paddestoelen 21952 en 22261, zijn er in de zomer tevens zeer veel vliegende insecten, vanwege de oevergewassen (rietstrook).

Na het fietspad over de vestingwal rechtaf, langs de weg met aan beide zijden water. Het niet verplichte fietspad door de stadspoort kan ook gevolgd worden. Ga dan na passage van de poort linksaf, om de route weer op te pakken.

De route door het Naarderbos is ietsjes bochtiger dan de aangegeven rechte lijn, en door een reconstructie gaat de route, tegenwoordig over een asfalt fietspad, iets eerder linksaf dan in het route boek aangegeven.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 19, pagina 52, traject Muiderberg-Amsterdam

Na het Amsterdam-Rijnkanaal overgestoken te zijn, gaat de route halverwege de afdaling van de brug al rechtsaf (over de "gele weg" bij ANWB-wegwijzer 10373), dus iets eerder dan aangegeven in het routeboek.

Na de passage van het Nieuwe Diep ongeveer 100 meter vóór de laatste brug linksaf slaan (asfalt fietspad).

Vanwege een melding van problemen met de route, of de routebordjes, in Amsterdam volgt hier een korte omschrijving van de hoofdroute in de omgeving van Amsterdam en Diemen, vanaf het verlaten van Muiden tot aan de Schellingwouder brug:

Parallel aan de A1 wordt het Amsterdam-RIjnkanaal overgestoken. Halverwege de afdeling van deze brug slaat de route scherp rechtsaf, weer helemaal terug richting het Amsterdam-Rijnkanaal. Eenmaal aangekomen bij het Amsterdam-Rijnkanaal gaat de route, bijna onder de brug, weer haaks linksaf. Vanaf daar loopt de route parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal blijven fietsen, tot ongeveer 100 meter voor de laatst zichtbare brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Vlak na deze brug loopt deze weg ook naar links, waaraan achteraf nog te herkennen is dat de afslag gemist is. De goede afslag, ongeveer 100 meter voor deze brug, helemaal afrijden tot aan het begin van de oprit van de brug. Daar met een "haardspelbocht" scherp rechtsaf, de brug op.

Terug naar kaartenoverzicht

Routekaart 24, pagina 62, traject Urk-Lemmer (routeverkorting)

De kwaliteit van het fietspad ("fietsers bij gedogen"!) over de IJsselmeerdijk, tussen Urk en Lemmer, is zeer matig. Daarom is het onderaan op pagina 62 vermelde alternatief, "binnendoor", het overwegen waard, ook al is het stuk tussen Urk en het windturbinepark, onderdeel van de beide varianten, één van de allerslechtste stukken. Ook de laatste paar kilometer over de dijk, voor het bereiken van Lemmer, gaan over een slecht stuk.
Terug naar kaartenoverzicht

Actualiseringen? Aanvullingen? Commentaar? Correcties? E-mail versturen